2008. március 25., kedd

Vizsgadolgozat

VIZSGADOLGOZAT

Beadja: Gábor Jánosné

Témája: Esztergom

Időpont: 2005.04.16.16:37 Esztergom


Dolgozatom két részből áll. Az első részben néhány szakmai lépést fogok ismertetni, melyeket felhasználtam Esztergom horoszkópjának beállításához. Ezt azért tartom szükségesnek, mert sajnos nem vagyok biztos abban, hogy jól döntöttem az Ascendens megállapításakor. A dolgozat második részében igyekszem szakmai kifejezések nélkül jellemezni Esztergomot.

1. Rész

Esztergom ASC-nek megállapítása

Minden asztrológus palántának van valamilyen adat, ami fontos számára ahhoz, hogy egy olyan horoszkópot be tudjon állítani, melynél nincs megadva a születés órája, perce. Ez nálam, mivel a Szaturnusz ott áll az ASC-n, a páciens életében különleges halálesetek, vér szerinti rokonok születési adata, valamint, mivel a 3. Házam társuralkodója az Uránusz a 9. Házban a Rákban áll, így azok a dolgok, amik a hittel, politikával és családon, tágabb értelemben a lakóhelyen belüli összefogással és konfliktusokkal kapcsolatosak. Ezért lett volna szükségem a „választott” polgármester születési adatára. Mivel nem kaptam meg, így nem lehetek biztos abban, hogy jól állítottam fel a horoszkópot.

Sajnos már az első indulásom a könyvtárba sem volt asztrológushoz méltó (1., 2. ábra), hiszen egy ilyen komoly dologhoz előre meg kellett volna néznem, hogy mi a legjobb a számszerű adatok, a lakóhely, a gondolkodásom és a hivatás (Merkúr, Uránusz, 3., IV. és X. Ház) szempontjából. Az otthonról való elindulásomat mindig írom, hogy majd egyszer később megnézem. Most, amikor elővettem a noteszemet, döbbenten láttam, hogy még az évszámot is elrontottam: 2004.04.09.13:52 helyett 2003-at írtam. Így már nem is csodálkozom, hogy az első próbálkozásom, több órás keresés után is kudarccal végződött, nem találtam meg a dátumot. A könyvtárban elém tettek 3 vastag könyvet, melyeket csak a könyvtárban lehet böngészni, mert egyedi darabok. Ezekben sem szisztematikusan, csak találomra kezdtem el olvasgatni.

Az első dátum, amit megtaláltam (3., 4. ábra)1239.09.29. volt. Ekkor kelt oklevelében IV. Béla engedélyt adott Limogesi Róbert, francia származású érseknek arra, hogy a Vár és a Várban lévő érseki ház alatt, a Várhegy tövében fakadó és a Kis-Dunába ömlő hévíztől az akkor Veprech-toronynak nevezett víztoronyig terjedő részen, a szolgálatában álló népesség számára várost telepítsen. Megdöbbentő, hogy a Neptunusz pont ott áll, ahol 746 év múlva, amikor a város egyesítése (közakaratra) megtörtént. Ezt a szerencsétlen Neptunuszt támadja a 11. Ház ura, a nagyon erősen álló Jupiter és az igaz, hogy gyengén álló (bár nem Retrográd, mint a Jupiter), de mégiscsak a 8. Ház ura a Szaturnusz. A Jupiter támadja a Merkúrt is, ami szintén Retrográd és a I ura. Ez arra a következtetésre juttat, hogy a Neptunusznak kulcsszerepet kell adni a születési horoszkópban.
Limogesi Róbert érsek, mielőtt elkezdhette volna a városépítést, meghalt 1239.11.02-án. A városépítési engedély kiadásakor az Uránusz, a X.. Ház ura a 9. Ház csúcsán sétált, támadva a 6. Ház csúcsáról a Plútótól, ami utal arra, hogy külföldi itt és mostanában (mivel lassú bolygók) nem munkálkodhat a város megteremtésén. Az érsek halálakor (5. ábra) a Merkúr már előre megy, szinte együtt áll a Skorpióban a Nappal, a Jupiter trigonjában. A Plútó és a Hold szinte percre együtt állnak a Mérlegben a Vénusz, Mars szextiljében, a Neptunusz trigonjában és az Uránusz kvadrátjában. A Plútó mindig áldozatot követel, a Hold pedig késleltet. Sakk megfogalmazásban: a Vezér áldozat megvolt, egy kis idő után jöhet a győzelem.
Ezen a területen (Viziváros) csak 4 év múlva, Vancsa István érsek, első magyar bíboros kezdte meg az építkezést, mely kb. 11 évig tartott.

A következő dátum, amit megtaláltam 174. Augusztus (6., 7. ábra). Nem tévedés, 174. Azt tudjuk, hogy időszámításunk után római helyőrségek voltak a Duna mentén. Ez ad némi alapot számomra ennek a meseszerű eseménynek.
A történet így szól: Marcus Aurélius és a kvádok között harc tört ki a területért. A kvádok a rómaiakat egy száraz helyre csalták, elzárták a Dunához vezető utat. Napok múltán, amikor a rómaiak közül már sokan szomjan haltak, viharfelhők jöttek és elkezdett zuhogni az eső. A rómaiak vízhez jutottak, a kvádok közé pedig pusztító villámok csapódtak. Ez a Garam-vidéki eső csodájának históriája. Ezt ábrázolja Juppiter, Pluvius domborműve: jobb kezéből esőcseppeket hullatva a rómaiakra, bal kezéből villámokat szórva a kvádok csapatára.
Először úgy gondoltam, ezt kihagyom a dolgozatból, de muszáj beleírnom, mert itt megint főszerephez jut a Neptunusz. Mivel nap nincs megadva, csak az év és a hónap, így csak a lassú bolygókat figyelembe véve: Neptunusz - Jupiter oppozíció Esztergom ASC - DSC tengelyén, Szaturnusz Esztergom Marsán a 12. Házban, Jupiter Esztergom ASC-n a Plútón. Ez a Plútó számomra az elhamarkodott döntések bolygójaként jön le a radixból (valamint a kötelező áldozathozatal, ami nélkül nincs előrehaladás), amit a szerencse (Mars konjukció Szerencsepont) vagy a közakarat (Hold - Mars trigon, Hold - Szaturnusz szextil) hoz mindig helyre, de csak akkor, amikor már szinte a megsemmisülés fenyeget. Ekkor az Uránusz is a 12. Házban tartózkodott, trigonban a IV. Házban tranzitáló Marssal.
2005.4.15.19:20-kor végre eldöntöttem, hogy hol van Esztergom ASC-je (8., 9. ábra). Ekkor olyan nagy vihar tört ki, hogy nemcsak kikapcsoltam a számítógépem, hanem még a konnektort is kihúztam. A villámok után azonnal jöttek a dörgések, ami arra utalt, hogy teljesen fölöttünk tombolnak az elemek. Szeretem nézni a villámot (láttam is, mintha be akartak volna jönni az ablakon), de most még én is megijedtem. Az jutott eszembe, talán nem kellett volna belenyúlnom Esztergom múltjába, én a betolakodó. Sajnos nekem, ha valamit tiltanak, vagy titkolnak, felkelti az érdeklődésemet és mint egy vadászkutya, addig nyomulok, míg meg nem tudom a fontos részleteket.

Gondolom az sem véletlen, hogy 2005.03.26.16:16-kor (10. ábra) valamelyik TV csatornán megláttam azt a Hegyet és barlangot, amit pszichológiai „sétáim” alkalmával addig állandóan meg kellett másznom. Ez, mint megtudtam, egy Kudzsa közeli hegy és barlang, ahonnan a németek fondorlattal elrabolták az emberiség első nyomtatott tudományos emlékeit, írásait, melyek nagy részének azóta nyoma veszett. A TV műsorra felállított horoszkóp MC - IC tengelye nagyon közel van Esztergom ASC - DSC tengelyéhez, és az MC épp Esztergom Neptunuszára mutat, a Neptunusz Esztergom Vénuszán, a Mars pedig a Napján tranzitál. Esztergom horoszkópjában a Nap és Vénusz közrefogja a Merkúrt (konjukcióban az MC-n), a tranzit horoszkóp ASC, MC ura Merkúr. A Vénusz és Mars azért fontos, mert Esztergom képletében a 11. Ház társura a Mars (Vénusz fennhatóság alatt a Bikában, 12. Házban) és engem szimbolizálnak (VII. Ház 5. Háza), hiszen én Budapesten születtem.

Egy hónappal később kerestem azt a noteszt (sajnos több noteszt teleírtam Esztergomról szerzett adatokkal és rendetlenségem miatt nem mindig találom a megfelelőt), amelyikbe István király születési dátumát írtam, de sehol nem találtam. Indulni akartam a Bazilikába a dátumért, amikor bevillant egyik beszélgetésem tanárommal. Elmondtam neki a TV-ben látottakat, ő megkérdezte, el akarok-e menni ehhez a hegyhez. Sajnos nekem soha nem lesz annyi pénzem, hogy eljussak Kínába, így azt mondtam, hogy nem, elég nekem, ha az időnkénti „sétáim” alkalmával eljutok ezekre a helyekre. Amikor ezt végig gondoltam, eszembe jutott, hogy talán őseinknek köze van ehhez a hegyhez, így Esztergom létrejöttéhez is. A felállított horoszkóp (11. ábra) ASC - DSC tengelye egy az egyben kimetszette Esztergom MC - IC tengelyét. Az egész tranzit horoszkóp arról szól, hogy hiába gördít akadályokat a „hatalom” az utamba, olyan „erők” álltak mellém, amik szinte lökdösnek előre a megoldás felé.

1256.12.17-én IV. Béla engedélyt adott a városnak kőházak építésére. Ő maga és udvartartása pedig a zaj és a felfordulás elől Budára költözött. Ez a dátum Esztergom bukása (12., 13. ábra). Az igaz, hogy 1270-ben IV. Bélát a ma Belvárosi Öregtemplom helyére temették, de az udvar már nem költözött vissza.
Az engedély kiadásakor a Szaturnusz és a Mars Esztergom MC-jén lévő Merkúron, Napon tranzitál Szűz Jupiter támadásban. A be nem teljesített ígéretre (építkezés befejezésekor az udvar visszaköltözik) a Neptunusz támadás Nap - Vénusz utal.
A következő dátumot 2005.02.15-én találtam (14., 15. ábra), amikor már a Városi Levéltárban végigböngésztem néhány mikrofilmet és egy csomó régi helyi újságot, hátha találok utalást arra, hogy hány óra körül lehetett a városegyesítés oklevelének aláírása. Mivel nem találtam semmit, átmentem a könyvtárba, hogy újra „beleássam magam a kétségbeesésbe”. A horoszkópból jól látszik a „csőlátásom”: orrom előtt volt a megoldás, de nem vettem észre.
1850.10.01-én Jagasics Sándor királyi biztos közigazgatásilag egyesítette a 4 városrészt egyetlen járássá (16., 17. ábra). Ez felemás intézkedés volt, mert a vámsorompókat ugyan megszüntette, ám a városrészek magánvagyoni ügyekben önállóak maradtak. A városrészek tiltakoztak az egyesítés ellen, amit (1860.01.10-én Meszéna János elnökletével) meg is szüntettek, arra nem gondolva, hogy ezzel egy csomó előnytől elesnek (12 ezer fő alatt megvonták törvényhatósági jogát).
Ekkor a Mars - Vénusz a Mérlegben Esztergom 6. Házában tranzitál a Skorpió Vénusszal, ami utal a sértett büszkeségre, hogy ne mondja meg nekik senki, mit tegyenek és mit ne. Ráadásul ezt a Mars - Merkúrt a 12. Házból támadja a Kos Szaturnusz és ugyancsak Kos Uránusz - Plútó konjukció, ami teljesen kizárja a józan gondolkodást és a megfontolt döntést. A Neptunusz a Halakban tranzitál és ebből az erős pozícióból támadja a város radix ASC-ét, Plútóját, Neptunuszát. Ezt a támadást a tranzit Jupiter - Nap támadás még jobban felerősíti, majdnem 45 évnek el kell telnie ahhoz, hogy a városrészek szabad akaratukból egyesüljenek.

I. István halálának időpontját 2004.08.22.09:56-kor tudtam meg (18., 19. ábra). Ez a horoszkóp arra utal, hogy még nagyon messze vagyok a megoldástól, sok fricskát kapok az élettől, rengeteget kell dolgoznom terveim megvalósításán (olyan tervekén, amikre nem biztos, hogy szükségem van) és nagyon sok áldozatot kell hoznom, melyek olyan lelki válságba döntenek, melyekből nem tudom, hogy valaha is kikecmergek egyáltalán. Visszatérve első királyunk és honalapítónk halálához (20., 21. ábra), a tranzitok igen szomorú következtetéseket hoznak. A tranzit Plútó egzakt másfél kvadráttal támadja Esztergom ASC-ét és a rajta lévő Plútót, mely a Szaturnusz - Uránusz ura. Ez arra utal, hogy megtörtént a tisztogatás rengeteg magyar véráldozattal, s aki ezt véghezvitte, annak meg kell halnia. A tranzit Hold a radix Szaturnuszon áll Oroszlán Merkúr támadásban, ami meglódítja a fantáziámat: talán a rokonok hozzásegítették, (esetleg idegen kézzel) a halálhoz. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy ezt a Merúrt támadja a Halak Neptunusz, ami a radix Jupiter kvadrátjában van. A tranzit Oroszlán Nap - Uránusz támadja a radix Vízöntő Vénuszt, ami a 12. Házban lévő Mars és a 6. Ház ura (5. Ház társura), vagyis a gyermektelen király erejét kiadta, így szolgálataira már nem tartanak igényt.

Ha megnézzük a direkciós táblázatot (22., 23. ábra), I. István megkeresztelésekor a Nap éppen oppozícióban támadja Esztergom MC-jét: vajon a fény, szeretet háttérbe szorítása megérte-e a földért hozott áldozatot. Halálakor a 11. Ház opponálja a Napot: az anyaföldnek már nem kell az ő áldozat vállalása.
Amikor IV. Béla udvarával Budára költözött, igaz, hogy a 11. Ház (ígéret) szextilben van a Merkúrral, a 3. Ház trigonban a Nappal, de ott áll a 2-8. Ház kvadrát Neptunusz, ami utal arra, hogy itt visszaköltözés nem lesz.
Az első egyesítéskor az MC épp a Jupiter oppozíciójában és a Merkúr félszextiljében volt: hiába a jó szándékú, kívülről jövő utasítás, ha az sérti a város büszkeségét és nem engedi a beavatkozást.
A 2004-es szavazás, bárhogyan állítják is be a vezetők (akik szavaztak, igent mondtak), akkor is egy fricska volt a lakosságtól a hatalom számára (12. Ház Merkúr oppozícióban, 3. Ház Uránusz trigonban, de a radixban a Hold támadja az Uránuszt; MC a Nap trigonjában, de a radix Napot támadja a Hold ura, a Szaturnusz).

Végül, de nem utolsó sorban néhány szót arról, ahogy nem kaptam meg a számomra nélkülözhetetlennek vélt adatokat. 2005.03.02.09:52-kor (24., 25. ábra) egyik irodából a másikba küldözgettek, míg megkaptam a kitöltetlen papírjaimat. Vagyis én még a „mosolyogva ledöfést” sem kaptam meg, hiszen még csak nem is láthattam a polgármestert (bizonyára nem véletlen, hogy a Neptunusz percre pontosan a város Vénuszán állt, az Uránusz támadta a Szaturnuszt, Jupitert és az ASC-t, valamint a támadott Szaturnusz trigonban volt a radix Uránusszal). Ez a horoszkóp percre pontosan kimetszette a hónapokkal később beállított képlet Házcsúcsait.
Esztergom egyesítési dátumának megtalálása előrevetítette ezt a pofont, hiszen az egész ábra a mindenen átgázoló akarásról, szemellenzős látásmódról és önteltségről szól (Vénusz - Mars oppozíció Plútó, Szűz Jupiter oppozíció Uránusz, másfél kvadrát Kos Merkúr). A segítő erők beindulása csak akkor lehetséges, ha ezektől megszabadulok, és megfelelő alázattal állok neki a munkának (Szaturnusz trigon Ur-nusz, Uránusz szextil Nap - Merkúr konjukció, Neptunusz trigon Mars - Vénusz és Szaturnusz szextil Jupiter valamint 8. Házban Hold, végül Jupiter trigon Hold).


2. rész

Esztergom horoszkópjának elemzése

Esztergom iskolavárosnak számít, már a kezdet - kezdetén fellegvára volt a tanulásnak, tudományoknak (Ikrek ASC, Vízöntő Merkúr X. Ház trigon Ikrek Merkúr és Plútó ASC-n. 1465. Vitéz János könyvtár, Regiomontánusz és Ilkuszi Bylica Márton csillagászati táblázatok megalkotása). Rendelkezik empatikus képességekkel (legalábbis kifelé ezt mutatja), általában jól kormányozza életét, de amikor nagy horderejű döntéseket kell hoznia, akkor vagy bejön életébe annak az embernek a halála, akit megbíztak a megvalósítással (Szaturnusz, 8. Ház ura kvadrát Merkúr), vagy meggondolatlanul, presztízskérdést csinálva az ügyből rosszul dönt (ASC-n Neptunusz, Plútó konjukció), melynek komoly anyagi veszteség a következménye (Mars, Uránusz ura 12. Ház kvadrát Merkúr, Nap, MC; Mars félkvadrát Jupiter 2. Ház). Ezeket a rossz döntéseket később, a lakosság nyomására (Bak Hold, Szaturnusz kvadrát Merkúr, Nap) megváltoztatja, de akkor már egy csomó pénz elúszott. Ha a mindenkori vezetőségnek nem szállna rögtön fejébe a hatalom birtoklása (Vízöntő Nap, Merkúr kvadrát Skorpió Szaturnusz), hanem megtartaná a napi párbeszédet a lakossággal, sok rossz döntést elkerülhetne, vagy kisebb anyagi veszteséggel járó rossz döntéseket hozna.
Esztergom alapbetegsége, mivel a város jó része nagyon alacsonyan fekszik, a csatorna (Plútó). Ez is egy érdekes dolog, mert van, amikor hatalmas eső zúdul a városra, a csatornák mégis bírják a sok víz elvezetését, általában azonban nagy eső után az alacsonyan fekvő utcákon áll a víz és a csatornabűz. Az előbbi valószínűleg akkor történik, amikor Esztergom valami nagy horderejű, a város egészét érintő dologra készül és ezért valamilyen delegációt fogad. Erről nincsenek adataim, csak egy régi emlékem: Esztergom fel volt lobogózva, mindenféle zászlóval (még jóval a rendszerváltás előtt), hatalmas, több órás eső volt és mégsem volt bokáig érő szennyes víz a Dorog felőli bekötés első nagy kereszteződésében (most Rendőrség, közlekedési lámpák). Még meg is jegyeztem, hogy Esztergom csatornái nem akarják trutyival fogadni a magas vendéget (Jupiter megnyilatkozó tehetségvonal Nap, IV. Ház ura, Jupiter megnyilatkozó tehetségvonal Uránusz, X. Ház ura. Neptunusz konjukció Plútó megnyilatkozó tehetségvonal Szaturnusz, mint 9. És X. Ház ura és trigon Merkúr, Vénusz MC-n). Esztergomnak tehetsége van ahhoz, hogy ha olyasmit akar elérni, amitől szinte a léte függ, de amire nincs megfelelő tőkéje, akkor háttérbe tudja szorítani az akaratát, az önzését, a túl racionális gondolkodását és el tudja kendőzni (Neptunusz) a hibáit, meg tud „hajolni”, persze csak pillanatokig, amíg eléri célját.

A város pénzügyi helyzete szinte mindig „mástól” függ (Jupiter, mint a VII. és 11. Ház ura a 2. Ház csúcsán). A „máson” idegen befektetőket, szponzorokat értek. Amikor jön egy vállalkozó, aki valamit csinálni akar a városban, a vezetőség annyira örül a lehetőségnek, hogy a szerződéskötésnél nem figyel eléggé és ez a későbbiekben vagy visszaveti a fejlődésben, vagy anyagi veszteséget okoz (Hold a 2. Ház ura a 8. Házban Szaturnusz uralma alatt, a 12. Házban lévő Mars támadja a Skorpió Szaturnuszt a 6. Házban és a Jupitert a 2. Ház csúcsán). A város fifikás gazdasági ügyvédeinek (9. Ház ura Szaturnusz szextil Hold, megnyilatkozó tehetségvonal Neptunusz) véleményét általában a nagy horderejű szerződéskötésekkor nem veszik figyelembe, mert akkor éppen az ellenzék pártjához tartoznak, vagy haragban vannak a vezetőséggel valamilyen anyagi ügy miatt (Szaturnuszt támadja az MC-ről a Nap és Merkúr valamint a X. Ház 3. Házából a Bika Mars)

Esztergom egy rossz háborús döntés alapján (Uránusz, mely a VII. Ház ura a Jupiter által támadott Merkúrt uralja félkvadráttal támadja a Holdat, a népet jelentő bolygót) határváros, így kétféle szomszédja van a „magyar” magyar és a „rejtett” magyar (Hold 8. Házban).A „vérfrissítést” (Hold trigon Mars) a lakosok megoldják egymás közt, de az idegenek betelepülését a város csak időlegesen engedi. Előbb - utóbb olyan helyzetet teremt, hogy a más város szülöttének mennie kell, hacsak nem tudja teljesen háttérbe szorítani magát, vagy nem hoz jó sok pénzt a városnak. Esztergomnak, ha éppen nem a Dunával van gondja, akkor biztosan van vitás területi vagy pénzügye valamelyik szomszédjával (Hold 8. Ház). A várost nagyon könnyű elzárni a külvilágtól (Hold félkvadrát Uránusz, mely a Merkúr és Nap ura, Szaturnusz kvadrát Merkúr, Hold. A Szaturnusz szintén ura a két bolygónak). A taxis blokád idején egyszerűen lezárták a 4 bekötőutat (Tát, Dorog, Szentendre, Dobogókő felől) és a város szinte megbénult. Igaz a Duna általában hajózható, de nincs olyan hajóparkunk, amire baj esetén számítani lehetne.
A kereskedőket szeretné a vezetőség keményen megadóztatni, de megfelelő árusítóhelyet nem alakít ki.
Esztergomban két TV működik, de egyiknek sem áll rendelkezésre annyi pénz, hogy folyamatosan műsort tudjanak adni. Ha egyesítenék a két TV-t és a pénzüket is, nem csak reklámszövegeket olvashatnánk naphosszat. Erre, megegyezés hiányában (Neptunusz Plútó konjukció urát a Merkúrt támadja a Jupiter, a Holdat pedig a Merkúr ura, az Uránusz), nem látok lehetőséget, hacsak a lakosság közös akarata (Hold trigon Mars) nem érvényesül.
Egy ilyen ősi városnak ki kellene használnia hagyományait az idegenforgalom fellendítésében. Igaz, az utóbbi években történtek örvendetes változások, de az idegenforgalom bevételének zömét nem a gazdag turisták hozzák, hanem a középréteg. Az ő elszállásolásuk nem megoldott. Esztergomnak nagyon kevés olcsó szálláslehetősége van. A vezetőségnek helyre kellene hoznia a Fürdő szállót és olcsó szobákat kellene kialakítania (Szaturnusz szextil Hold, Nap megnyilatkozó tehetségvonal Jupiter), valamint nem volna szabad kiadnia a kezéből, mert az egyéni vállalkozókat csak az anyagi érdekek motiválják, a város egészével vajmi keveset törődnek.

Esztergom területe csodálatos. Hegyek, dombok, sík területek, patak, folyó, tó, termálvíz, sziget, minden megtalálható, ami az élethez kell. Sajnos az építkezés (Szaturnusz kvadrát Nap, Merkúr) nagyon sokat rontott rajta. Talán csak a Bazilika és a Víziváros az, ami ötvözi a szépséget és a monumentalitást. A többi városrész képe vagy azt mutatja, hogy nem volt elég pénz (Jupiter kvadrát Merkúr), vagy azt, hogy volt pénz (városközpont), csak éppen olyan emberre bízták, akinek nem volt megfelelő szépérzéke (Vízöntő Vénusz kvadrát Uránusz).

Az Esztergomban született gyermekek közt sok a tehetséges ember (Merkúr trigon Ikrek Plútó, Vénusz trigon Neptunusz). Sajnos ezek a gyermekek szülővárosukban nem találják meg anyagi számításukat (5.Ház 2. Házának urát, a Vénuszt, a gyermekek munka Házában támadja az Uránusz; 5.Ház X. Házának csúcsáról pedig a Jupiter támadja a Merkúrt), tehetségük kibontakoztatására is idegenben találnak lehetőséget (gyermekek 9.Házának csúcsáról Neptunusz, Plútó trigon Vénusz, Merkúr). Sajnos ezek a fényszögek arra is figyelmeztetnek, hogy, ha nincs „vérfrissítés” (Mars trigon Hold, szextil Szaturnusz és Neptunusz, mint idegen gyermek ura trigon Vénusz), akkor a tősgyökeres esztergomiak házasságából gyakran születhet testi vagy szellemi fogyatékos gyermek (Szaturnusz, mint a Nap, Merkúr, Vénusz, valamint a 8. Ház és a Hold ura támadja a Marsot, Napot, Merkúrt). Ez irányban nem végeztem kutatásokat, valószínűleg nem is juthatnék hozzá ilyen adatokhoz, hogy összehasonlíthassam más települések adataival, viszont sok ilyen emberrel lehet találkozni a városban. Régi esztergomi családok sarjainak házasságakor nem ártana genetikus vagy asztrológus véleményét kikérni, esetleg idegen petesejt (Neptunusz trigon Vénusz) beültetésével utódot világra hozni.

Esztergom a munkahely teremtésekhez területével és különböző adókedvezményekkel járul hozzá. Mint arra már a pénzügyi helyzete tárgyalásakor utaltam, a szerződéskötéskor nem jár el eléggé körültekintően. Én azt javasolnám, hogy a mindenkori városvezetőség ne csak a helyi ügyvédeket hallgassa meg, főként nem pártbeli hovatartozásuk alapján, hanem kérjen fel egy másik városbeli ügyvédet is, akit nem befolyásolnak sem a helyi politikai viszonyok, sem a pénzügyi összefonódások, így reálisabb képet tud felvázolni egy - egy gyár betelepítésénél. A két ügyvéd (a helyi a Szaturnusz, az idegen a Hold szextil) véleményéből összeállított szerződés biztosan nem fog elsiklani semmi olyan rejtett dolog fölött, amit a gyártulajdonos később a maga javára fordíthat.
A város elég komolyan foglalkozik a környezetével, a környezetvédelemmel (Hold 3. Ház ura szextil Szaturnusz). Sajnos nem tudja kivédeni a Duna más városok által okozott vegyszeres károsításait (Hold urát, a Szaturnuszt támadja a Mars) és azt sem, hogy a szlovák erőmű nyáron nagyon kevés vizet ereszt hozzánk.

Esztergom lakosságának elég nagy a tűrőképessége, tiszteli a tradíciókat, őrzi a hagyományait, elfogadja a hatalmi hierarchiát, ha nem muszáj, nem lázad (Hold a Bakban), ezt a hatalmon lévők ki is használják és ritkán kérik ki a véleményét (Hold a 8. Házban, ura a Szaturnusz támadva a X. Házból a Naptól, Merkúrtól). A mindenkori városvezetés igen nagy terheket rak a vállára, ami ellen morgolódik ugyan a nép (Hold félkvadrát Uránusz), de tenni nem tesz semmit, mert jobban szereti a békét és biztonságot (Hold trigon Bika Mars). Cselekvésre csak akkor szánják el magukat, amikor már a létük forog kockán, de akkor megállíthatatlanok.

Esztergom ősi keresztény város, hiszen a magyar népet I. István király, azzal, hogy itt megkoronáztatta magát, átvezette a keresztény hitre. A horoszkóp ábrából (Skorpió Szaturnusz kvadrát Vízöntő Merkúr - Nap és ezeket a 12. Házból támadja a Bika Mars) a hitről nekem a következő kettősség jön le:
1. Félek, ezért inkább hiszek
2. Hiszek (esetleg valami másban), ezért félek
Ha valaki nyíltan felvállalja, hogy nem abban hisz, amiben „KELL”, az előbb - utóbb elbukik, hacsak nem tud nagyon sok embert meggyőzni a saját hitéről, és ezeket az embereket maga mellé nem tudja állítani. Erre nagyon kevés esélyt látok, mert a hatalom nagyon gyorsan elhallgattatja a renitenskedőt.

A város vezetője hosszú távon csak olyan ember lehet, aki gyorsan, racionálisan tud gondolkodni, van benne hatalomvágy, egy kis narcisztikus magamutogatás, valamint jó nagy adag arrogancia, melyet mindig mosollyal leplez (Vízöntő Merkúr - Nap - Vénusz az MC-n kvadrát Szaturnusz - Mars oppozíció, a mosolyogva ledöfést az Uránusz kvadrát Vénusz, Vénusz trigon
Ikrek Neptunusz mutatja). Azt gondolhatnánk, hogy igen, egy vezetőnek ilyennek kell lenni. Sajnos akkor kezdődnek mindig a bajok, amikor a vezető elköltözik (pl. Budapestre), vagy elkezd „nagyban” gondolkodni (Vízöntő), vagyis nem a város méreteiben, hanem már „régiókban”, esetleg még nagyobb egységekben. Ez tulajdonképpen nem lenne baj, ha a helyi problémákra is megfelelő időt szakítana. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden csip-csup üggyel neki kellene foglalkoznia, hanem arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy olyan emberekkel kellene körülvennie magát, akik a saját területükön kiválóak, függetlenül attól, hogy milyen a pártállásuk, vagy szimpatikus-e neki, és ezeket az embereket időről - időre beszámoltatná. Sajnos a város vezetője mindig olyan ember, aki nem tűri az ellentmondást, ezért bólogató embereket gyűjt maga köré, akik féltik a pozíciójukat és nem akarnak belefolyni a város problémás ügyeibe, nehogy konfrontálódni kelljen a vezetővel. Ezért a lakosságnak marad a nyomás és a morgolódás, , ami kezdetben abban nyilvánul meg, hogy pletykákat terjesztenek a vezetőről (Hold szextil Szaturnusz, Szaturnusz kvadrát Merkúr - Nap), majd amikor már nagy a túlnyomás, akkor jön a komolyabb akna-munka (Hold félkvadrát Skorpió Uránusz, Vénusz oppozíció Szaturnusz és kvadrát Nap, Merkúr). Ez, mint fentebb már írtam, ritkán fordul elő, mert az itt élő emberek óriási tűrőképességgel rendelkeznek.

Esztergomnak óvatosan kellene kezelnie a számára tett ígéreteket, főleg az olyanokat, amelyekről nem készült hivatalos papír, de még azokat is, amelyekről dokumentum van, mert, ha nem volt eléggé körültekintő, akkor az ígérettevőnek olyan kiskaput hagy nyitva, melyen kibújhat a teljesítés alól (Az igaz, hogy az Ikre Plútó - Naptunusz trigonban van a Merkúrral, de a Plútó - Merkúr fényszögekben mindig benne van a félreérthetőség, a Neptunusz - Merkúr kapcsolatokban pedig a szándékos ködös fogalmazás, ami hosszú távon semmi jót nem ígér, előbb - utóbb kibújik a szög a zsákból, főként, hogy a Jupiter, a VII. és 11. Ház ura keményen támadja a Merkúrt). A be nem váltott ígéretek sajnos mindig komoly pénzügyi veszteséget jelentenek a városnak.
A baráti kapcsolatok csak civil szervezetek között, esetleg lakossági szinten működnek. Ha bekapcsolódik a barátkozásba a városvezetőség is, akkor az a barátság hamarosan megszűnik, vagy annyira ellaposodik, mintha már nem is létezne.

Esztergom egy rendkívüli bölcső. Rendkívüli erők szunnyadnak a mélyben, mely erők hosszú - hosszú ideig nem mutatkoznak. Azonban, ha megmutatkoznak, akkor olyan változásokat okoznak, amikből pusztulás és élet születik; sajnos ebben a sorrendben (2005.05.13.13:00).
Azon sem csodálkoznék, ha egyszer Esztergom mélyéből kerülne elő Atilla sírja (2005.05.13.15:24).


Esztergom - Budapest összehasonlítás

Ebben a dolgozatban már annyiszor használtam a „megdöbbenés” szót, hogy már szinte szégyellem leírni. Sajnos egyetlen más szó sem illik ezekre az állapotokra, így újfent ezt fogom alkalmazni.
Amikor összevetettem a két város horoszkópját és a középidő ábrára felállítottam a 2004-es előrejelzést (29., 30. ábra), megdöbbenve meredtem a monitorra: a középidő és az éves előrejelző horoszkóp Házcsúcsai szinte percre pontosan megegyeznek. Először azt hittem, rosszul ütöttem be a dátumot, jobban megnézve azonban láttam, hogy nem tévedtem. Az előrejelzés teljesen hozza azt a véleményemet, ami a középidő horoszkóp láttán az első pillantásra megfogalmazódott bennem: „A sok bába között elvész a gyerek”. Vagyis, a két város vezetőinek hatalmi harcai közt a szenvedő újra a lakosság és a Duna. Sajnos a vezetők nem gondolnak arra, hogy mindkettő tűrőképessége véges és ha túlcsordul az a bizonyos pohár, a lakosság komoly lépésre szánhatja el magát. Azzal, hogy Budapest nem állt Esztergom mellé a dorogi vízszennyezés idején, sőt gúny tárgyává tette a város kétségbeesését, veszélynek tette ki nemcsak Esztergom, hanem az összes település lakóit (beleértve a budapestieket is), akik az ivóvizüket a Dunából nyerik. A vegyi szennyezések hatásainak egy része nem azonnal mutatkozik, hanem csak évek múlva. Sajnos a 2004-es Duna-víz károsítás nagy mértékben meg fogja emelni a légzőszervi és emésztőrendszeri rákos megbetegedések számát.
Ezzel együtt a lakosság gondolkodásában is elindult egy olyan folyamat, ami először passzív ellenállásban mutatkozik meg (a szavazáson nem jelent meg a lakosság fele), majd egy robbanásszerű változtatni akarásban fog megnyilatkozni.

De térjünk vissza az eredeti szándékhoz, a két város összehasonlításához (31., 32. ábra). Az első, ami szembetűnik az, hogy Esztergom szolgálattétele nélkül Budapest nem válhatott volna Magyarország fővárosává (Bp. MC-je Esztergom 6. Házának csúcsán áll). A másik érdekesség, hogy mindkét város Napja a hivatás Házában van, ami utal arra, hogy a városok mindenkori vezetői hivatásuknak érzik saját városuk felemelkedését, ugyanakkor presztízskérdést is csinálnak belőle. Míg a főváros vezetője akkor támad, amikor a másik rossz passzban van (Skorpió Nap, Bak Mars), addig Esztergom mindenkori vezetője akkor hallatja hangját, amikor bajban van (Vízöntő Nap, Skorpió Szaturnusz, Uránusz) és akkor is csak annyira, hogy radikális változásokat ne hozzon a szóváltás (Bika Mars). A két város vezetőségének egyetértésére nem sok esélyt látok (a két Nap kvadrátban van, Esztergom Napjának ura a Szaturnusz és az Uránusz a Skorpióban, az Uránusz Bp. Merkúrján amit keményen támad a Plútó, valamint egy kis oktató fényszöggel a Mars is). Míg Esztergom nem használja ki ügyvédei tudását, addig Bp. keményen ösztönzi is őket, hogy legjobb tudásukkal szolgálják a főváros érdekeit.
A két város sorsát jelölő bolygók helyzete is azt mutatja, hogy Esztergom nem maradhatott főváros, hiszen ennek a városnak a karmája az önmarcangolás, az állandó kétségek: vajon elég jó vagyok-e a feladatra (Skorpió Szaturnusz), valamint a mások kiszolgálása (Szaturnusz 6. Házban), ami ellen állandóan háborog. Budapest sorsa pedig az, hogy az ölébe pottyant lehetőségekkel milyen mértékben tud élni (Bak Szaturnusz, ami nagyon erős a 2. Ház csúcsán, segítve a 9. Házból a Jupitertől, ami születési uralkodója is).

A városokat (33., 34. ábra) egy képletben (középidő horoszkóp) mutató ábra arra utal, hogy ha félretennék az egymás elleni szemellenzős háborúskodást (ASC-n Szűz Uránusz kvadrát MC-n Ikrek Nap, kvadrát Nyilas Hold), gyümölcsözően tudnának együttműködni pénzügyekben, főként azokban amik a lakosság jólétét, valamint a Duna védelmét segítenék (2. Ház ura a Rák Vénusz szextil 6. Ház urához az Uránuszhoz valamint a Merkúrhoz és Neptunuszhoz, Jupiter szextil Plútóhoz). Jól működhetnének a közös kulturális, sport vagy szórakoztatóipari rendezvények is, de csak kölcsönösségi alapon, vagyis, ha nemcsak a fővárosiak szerepelnének Esztergomban, hanem Esztergom is lehetőséget kapna Budapesten. Esetleg közösen hozhatnának létre olcsó szállodai férőhelyeket, melyeket közösen is üzemeltetnének.
Sajnos a két város közötti komolyabb összefogásra 2007-2008-nál hamarabb nem látok lehetőséget (35., 36. ábra). Akkor is egy politikai válsághelyzet és a Duna óriási méretű szennyezése vagy egy nagy természeti katasztrófa fogja időlegesen közös munkára kényszeríteni őket.


Előrejelzések

Esztergom 2005. évi előrejelzésében (37. ábra) a pénzügyi helyzet igencsak labilis. A Széchenyi terv keretén belül épülő látványfürdőre kapott pénz visszafizetése komoly gondokat okozhat. Állítólag minden terv időben be lett adva, az engedélyek kiadása mégis csúszott, így az építkezés nem a követelt tempóban haladt. Ha a polgármester, igaza tudatában, egy nagy nézettségű TV csatorna (RTL Club vagy TV 2) segítségét kérné, országos nyilvánosságot kaphatnánk és kiderülhetne, ki, mikor, miért tartotta vissza a papírokat (3. Ház ura Jupiter szextil Nyilas Plútó, Mars és trigon Neptunusz). Ha az illetékesek hallgatásba, vagy egymásra mutogatásba menekülnének (Vénusz - Merkúr oppozíció Szaturnusz), ekkora hírverés után nyugodtan fordulhatnánk nemzetközi bírósághoz (Vénusz - Merkúr félszextil Plútó - Mars, félszextil Neptunusz; Hold, mint VII. Ház társura és Szaturnusz ura trigon Uránusz, mint 2. Ház ura), ahol megnyernénk a pert az állammal szemben és nem kellene visszafizetni ezt a hatalmas összeget, s a fürdő is felépülhetne végre. Sajnos ebben az évben minden építkezés csúszik, ami a városképet igencsak elcsúfítja (IV. Ház urát a Marsot és a társurát a Vénuszt támadja a Szaturnusz), de ugyanakkor rontja a közhangulatot is ami táptalaja mindenféle pletykának (Merkúr támadás Szaturnusz), komoly károkat okozva a város vezetőségének (Vénusz oppozíció Hold, kvadrát X. Házban Jupiter. Ezt a Jupitert a Szaturnusz is támadja), ami a hatalmi pozíciójuk megingásához vezethet.

A 2006. év (38. ábra) szintén hozhat kivédhetetlen anyagi veszteségeket be nem váltott ígéretek miatt. Az év mindenki számára nagyon nehezen fog eltelni. Komoly közlekedési problémák is nehezíteni fogják a mindennapi életet (3. Ház ura Merkúr oppozíció Szaturnusz, Hold kvadrát Szaturnusz). A vezetőségnek vigyáznia kellene a ködös megfogalmazásokkal nyilatkozataiban. Előfordulhat a Duna újabb szennyezése, de most a külföldi szakaszon (Hold - Jupiter oppozíció Mars), esetleg a folyó vízhozamának nagy mértékű csökkenése szintén külföld miatt, melyeknek komoly károkat okozó hatása nálunk lesz érezhető. A polgármesternek óvatosan kellene vezetnie, ha hosszabb útra megy, és kerülnie kellene még a látszatát is annak, hogy bármilyen pénzügyi gyanúba keverhessék.

2007-ben (39. ábra), az előző év hatására hatalmas változások történhetnek (ASC - DSC tengely egybeesik az MC - IC tengellyel) mind a városképben, mind a vezetőség összetételében. A pénzügyi helyzet katasztrofális lesz, sokkal többet kellene költeni, mint amennyi a rendelkezésre fog állni. Az egészségügy az összeomlás határát súrolja egy járvány vagy fertőzés miatt. Mindezt gyors intézkedésekkel (Nap félszextil Mars, Merkúr szextil Jupiter) és komoly, ésszerű megvonó tervekkel (Szaturnusz trigon Plútó, Nap szextil Hold), valamint a lakosság fegyelmezett hozzáállásával megfelelő keretek közt lehet tartani. A lakossági, esetleg komolyabb politikai összefogás sokat segíthet a vezetőségnek a problémák megoldásában (tranzit Mars radix Holdon, trigonban a radix Marssal, tranzit Hold trigon ASC, Mars ura Szaturnusz trigon Plútó, 5. Ház ura).

A 2008-as év (40. ábra) mélyreható változásokat hozhat a szomszédainkkal, útjainkkal, közlekedésünkkel kapcsolatban, melyek újabb hatalmas pénzösszegeket fognak felemészteni. A túlzott, irracionális tervek veszélyeztethetik a lakosság jólétét, ezzel a város egészét. Csak annyit kellene tervezni, költeni, amennyi valóban rendelkezésünkre áll. Valószínűleg újabb nagy vállalatok fognak betelepülni, újabb ígéretekkel, melyeknek a fele sem fog teljesülni. Megfelelő ügyvédi apparátussal, esetleg komoly politikai ráhatással ezeket kordában lehetne tartani.

Nincsenek megjegyzések: